Buszrendelés  

Vissza a főoldalra

Szolgáltatásaink

Elérhetőségek

Megrendelőlap

Vendégkönyv

Ajánlott oldalaink

Áraink

 Utazási feltételek 

  - Az autóbusz megrendelésének visszaigazolásával Hosza-Trade Bt. (továbbiakban Vállalkozó) és Megrendelő/Utas között utazási szerződés jön létre.

 - A Vállalkozó kijelenti, hogy az autóbuszos személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett.

 - Az autóbusz és vezetőjének iratainak és okmányainak meglétéért a Vállalkozó felel, azért felelősséget vállal.

 - Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő vagy képviselője a Vállalkozó ajánlata szerint a szolgáltatásokat megrendelte, a megrendelést a Vállalkozó elfogadta, visszaigazolta, és ha szükséges a Megrendelő a díjelőleget megfizette.

 - Más megállapodás hiányában a díjszámítás alapja a kiindulási és a célállomás között megtett pontos kilométer a tachográf és menetlevél alapján,plusz 15-15 km telephelyi ki-és beállás.

 - Minimális teljesítmény óradíj esetén alkalmanként 4 óra, egy- vagy többnapos program esetén 250 km/nap. Amennyiben a tényleges teljesítmény kevesebb, mint a minimális, akkor a minimális teljesítmény kerül kiszámlázásra.

- Óra-vagy km díjas elszámolás közül a vállakozónak kedvezőbb kerül kiszámlázásra.

 - Fizetés a számla átadását követően történhet készpénzben vagy 8 napos  banki átutalással egyaránt. Előlegként az indulás előtt legkésőbb 15 nappal a várható fuvardíj 50 %-át,be kell fizetni a Vállalkozó bankszámlájára.

 - Lemondási feltételek e-mailben vagy ajánlott levélben:

          a fuvarindulás előtti 15 napig díjtalan,

          14-től 3 napig - a várható fuvardíj 25%-a

           3 napon belül - a várható fuvardíj 50%-a

 - Az autóbusz utasterében csak kézipoggyász szálítható. Nem minősül kézipoggyásznak minden olyan méretű tárgy, amely az autóbuszban való mozgást korlátozná.A csomagtérben utasonként 1 darab, az utazáshoz szükséges tárgyakat tartalmazó táska/bőrönd,1 pár síléc helyezhető el.

-  Az autóbusz járóközében aludni, illetve tárgyakat szállítani szigorúan tilos!

 - Az autóbuszon a dohányzás, étel és ital fogyasztása szigorúan tilos!

 -  Az autóbusz hűtője az autóbusz tartozéka, nem szolgál az Utasok élelmiszereinek és italainak hűtésére. A hűtést igénylő gyógyszerek elhelyezhetők benne.

 - A gépkocsivezető(k) szállásának és félpanziójának a költsége, az úthasználati (autópályadíj, útadó, komp- és alagútdíj,) és parkolási díjak a megrendelőt terhelik. Az autóbuszvezetők félpanziójának a költségét a megrendelő rendezi a szállásadóval, a parkolási díjakat helyben fizeti.

 - A gépkocsivezető(k)nek nincs napidíja belföldi út esetén, külföldi útnál személyenként 8000 Ft naponta.

 - A Megrendelő és a veleutazó személyek iratainak, okmányainak meglétéért,érvényességéért a személyek egymaguk felelnek.

 - Az Utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám- és devizaszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Mindezek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk többlet költségek kizárólag az Utast terhelik.

 - Az Utas poggyászának, kézicsomagjának őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni.

 - A autóbuszon fejlett tárgyakért a Vállalkozó nem tud felelősséget vállalni, ezért minden egyes esetben győződjenek meg, hogy meg van-e mindenük, ha elhagyják az autóbuszt.

 - Az utazás során az Utas által a buszban okozott kárért (rongálás, nagyobb mértékű szennyezés, stb. ) az Utas közvetlenül tartozik anyagi felelőséggel.

 - Esetleges kártérítési igénnyel az Utas a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül élhet írásban, a kártérítési igény összege maximálisan a befizetett ráeső utazási díj 50%-a lehet.

 - Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson illetve annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha az általa ismert egeszségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az Utas az utazáson saját felelőségére vesz részt.

 - Az autóbusz bérlésének díja nem tartalmazza a betegség- , a baleset- és a poggyászbiztosítást.

 - A Vállalkozó jogosult Alvállalkozó igénybevételére.

 - A Vállalkozó és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Megrendelő az úti célt biztonságban és időben elérje, azonban az utazás időtartama fűgg az időjárási, az út és forgalmi viszonyoktól is.

 - A Vállalkozó köteles csereautóbuszt biztosítani, ha valamilyen műszaki hiba esetén a kényszerpihenő várhatóan meghaladja a 12 órát, és a csereautóbusszal a Megrendelő várhatóan hamarabb hazaérkezne.

 - A Vállalkozó nem tartozik felelőséggel a Megrendelővel szemben, ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis major: háború, terrorizmus, belső zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt híúsul meg (Ptk. 399. §). Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a Vállalkozó a Csoport érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni.