AutóbuszrendelésAutóbuszos személyszállítás


UTAZÁSI FELTÉTELEK


Az autóbusz megrendelésének visszaigazolásával a Hobusz-Eurotravel Kft. (továbbiakban Vállalkozó) és Megrendelő/Utas között utazási szerződés jön létre. 

    A Vállalkozó kijelenti, hogy az autóbuszos személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett.
Az autóbusz és vezetőjének iratainak és okmányainak meglétéért a Vállalkozó felel, azért felelősséget vállal.Árajánlat, fizetés, lemondás:
 • Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő vagy képviselője a Vállalkozó ajánlata szerint a szolgáltatásokat megrendelte, a megrendelést a Vállalkozó elfogadta, visszaigazolta, és ha szükséges a Megrendelő a díjelőleget megfizette.
 • Más megállapodás hiányában a díjszámítás alapja a kiindulási és a célállomás között megtett pontos kilométer a tachográf és menetlevél alapján, plusz 15-15 km telephelyi ki- és beállás.
 • Minimális teljesítmény óradíj esetén alkalmanként 4 óra, egy- vagy többnapos program esetén 250 km/nap. Amennyiben a tényleges teljesítmény kevesebb, mint a minimális, akkor a minimális teljesítmény kerül kiszámlázásra.
 • Óra- vagy km díjas elszámolás közül a vállalkozónak kedvezőbb kerül kiszámlázásra.
 • Fizetés a számla átadását követően történhet készpénzben vagy 8 napos banki átutalással egyaránt. Előlegként az indulás előtt legkésőbb 15 nappal a várható fuvardíj 50 %-át, be kell fizetni a Vállalkozó bankszámlájára.
 • Lemondási feltételek e-mailben vagy ajánlott levélben:
   • a fuvarindulás előtti 15 napig díjtalan,
   • 14-től 3 napig - a várható fuvardíj 25%-a
   • 3 napon belül - a várható fuvardíj 50%-aCsommaggal kapcsolatos információk:


 • Az autóbusz utasterében csak kézipoggyász szállítható. Nem minősül kézipoggyásznak minden olyan méretű tárgy, amely az autóbuszban való mozgást korlátozná. A csomagtérben utasonként 1 darab, az utazáshoz szükséges tárgyakat tartalmazó táska/bőrönd, 1 pár síléc helyezhető el.
 • Az autóbusz járóközében aludni, illetve tárgyakat szállítani szigorúan tilos!
 • Az Utas poggyászának, kézicsomagjának őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni.
 • Az autóbuszon felejtett tárgyakért a Vállalkozó nem tud felelősséget vállalni, ezért minden egyes esetben győződjenek meg, hogy meg van-e mindenük, ha elhagyják az autóbuszt.Étel, ital, dohányzás:
 • Az autóbuszban a dohányzás, étel és ital fogyasztása szigorúan tilos!
 • Az autóbusz hűtője az autóbusz tartozéka, nem szolgál az Utasok élelmiszereinek és italainak hűtésére. A hűtést igénylő gyógyszerek elhelyezhetőek benne.Egyéb díjak:

 • A gépkocsivezető(k) szállásának és félpanziójának a költsége, az úthasználati (autópályadíj, útadó, komp- és alagútdíj, ... ) és parkolási díjak a megrendelőt terhelik. Az autóbuszvezetők félpanziójának a költségét a megrendelő rendezi a szállásadóval, a parkolási díjakat helyben fizeti.
 • A gépkocsivezető(k)nek nincs napidíja belföldi út esetén. Külföldi útnál 12.000.-Ft/sofőr/nap.Utasokra vonatkozóan:
 • A Megrendelő és a vele utazó személyek iratainak, okmányainak meglétéért, érvényességéért a személyek egymaguk felelnek.
 • Az Utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám- és devizaszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Mindezek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk többlet költsége kizárólag az Utast terhelik.
 • Az utazás során az Utas által a buszban okozott kárért (rongálás, nagyobb mértékű szennyezés, stb.) az Utas közvetlenül tartozik anyagi felelősséggel.
 • Esetleges kártérítési igénnyel az Utas a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül élhet írásban, a kártérítési igény össze maximálisan a befizetett ráeső utazási díj 20 %-a lehet.
 • Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson, illetve annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha az általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt.Vállalkozóra vonatkozóan:
 • Az autóbusz bérlésének díja nem tartalmazza a betegség-, a baleset- és a poggyászbiztosítást.
 • A Vállalkozó jogosult Alvállalkozó igénybevételére.
 • A Vállalkozó és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Megrendelő az úti célt biztonságban és időben elérje, azonban az utazás időtartama függ az időjárási, az út és a forgalmi viszonyoktól is.
 • A Vállalkozó köteles csereautóbuszt biztosítani, ha valamilyen műszaki hiba esetén a kényszerpihenő várhatóan meghaladja a 12 órát, és a csereautóbusszal a Megrendelő várhatóan hamarabb hazaérkezne.
 • A Vállalkozó nem tartozik felelősséggel a Megrendelővel szemben, ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis major: háború, terrorizmus, belső zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt hiúsul meg (Ptk. 399. §). Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a Vállakozó a Csoport érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni.Horváth Attila

Mobil: +36-70-395-6971

E-mail: iroda@autobuszrendeles.hu
© Hobusz-Eurotravel Kft. 2017